Voor een lichaam in balans

Voor een lichaam in balans

Werkzijze

Omdat elk mens en elke klacht een persoonlijk behandelplan vraagt, zal een individueel traject met u worden opgestart om uw klacht of aandoening de juiste aandacht te geven. Dit begint bij het formuleren van uw zorgvraag en het volledig in kaart brengen van uw klachten. Dit kan alleen door middel van een uitgebreide intake, waarbij gevraagd zal worden naar uw volledige ziektegeschiedenis. Ook zal er gekeken worden naar fysieke compensaties die een klacht kan veroorzaken. 

U krijgt voor de aanvang van de intake een uitgebreid vragenformulier toegestuurd wat u 1 week voor de afspraak dient terug te sturen. Zo nodig kan u gevraagd worden om een voedingsdagboek bij te houden met alles wat u eet en drinkt over een periode van 5 dagen. Tijdens de intake zullen onduidelijkheden besproken worden en verwachtingen worden uitgesproken. 

Na deze intake zal een behandelplan worden opgesteld en ontvangt u een kostenoverzicht voor het gehele traject. Dit kostenoverzicht wordt u toegezonden met een behandelovereenkomst. Wanneer u akkoord gaat met het kostenoverzicht, ondertekend u de behandelovereenkomst  en retourneert dit. Het traject kan dan worden opgestart. Er zal contact met u worden opgenomen voor het maken van een aantal afspraken om het traject vast te leggen. 

U kunt van mij als behandelaar een grote mate van ondersteuning verwachten echter, de inzet en de houding van u als cliënt bepaalt mede het succes van de behandeling. Er wordt dan ook verwacht dat er tijdens het behandeltraject een grote mate van verantwoordelijkheid wordt genomen door het opvolgen van adviezen en tips om op deze wijze het behandelresultaat te optimaliseren. 

Vergoedingen

Sanavit is lid van de Stichting Belangen Associatie Therapeut en Consument (BATC). Deze stichting heeft als doel eenheid te creëren en kwaliteit te verhogen binnen de natuurgerichte zorg. De BATC stelt eisen aan elke therapeut om de kwaliteit van behandelen te waarborgen. Deze eisen omvatten o.a. het volgen van opleidingen en het volgen van een juiste administratie. Lidmaatschap betekend ook dat de behandelingen die Sanavit aanbiedt gedeeltelijk worden vergoed door een groot aantal zorgverzekeraars. U dient hiervoor wel aanvullend verzekerd te zijn.

U heeft geen doorverwijzing nodig van uw huisarts voor een therapeutische behandeling of consult. De behandelingen vallen onder natuurgeneeswijzen en orthomoleculaire therapie binnen het aanvullende verzekeringspakket. U hoeft de behandelingen dus NIET uit uw eigen bijdrage te betalen. Om teleurstelling te voorkomen, wordt u geadviseerd om contact op te nemen met uw zorgverzekeraar en te informeren naar de vergoedingen die voor u gelden. Vermeld hierbij dan wel dat de therapeute aangesloten is bij de BATC.

Een BATC therapeute beschikt over een diversiteit aan methodieken om u te kunnen helpen met uw gezondheid. De therapeut benadert uw situatie vanuit een holistisch uitgangspunt. Praktisch houdt dit in dat, afhankelijk van uw situatie, verschillende methodes kunnen worden ingezet om u van uw klachten af te helpen. Daarnaast stelt de therapeut een behandelplan met u op alvorens zij met uw behandeling of consult start, zodat het voor u direct helder is wat u kunt verwachten en welke doelstelling er wordt vastgesteld m.b.t. uw herstel. Met een BATC therapeut heeft u de zekerheid van een kwalitatieve, natuurgerichte vorm van zorg.

Behandelmethoden

De volgende behandelmethodieken worden toegepast binnen het behandeltraject:

  • Bowen therapie: Manuele techniek waarbij spanningslijnen in het lichaam worden behandeld zodat ontspanning, ontzuren van de fascie (bindweefsel) en verbeterde circulatie op gang wordt gebracht. Deze therapie werkt zowel op het fasciale als op het neurale systeem en kan een sterke ontgiftende werking hebben op het lichaam. Wat Bowen therapie bijv. bij rugklachten kan betekenen vindt u hier.
  • Orthomoleculaire therapie: door middel van voedingsadviezen, leefstijladviezen en voedingsschema's kunnen een scala aan fysieke klachten en aandoeningen behandeld worden, medicatie worden verminderd en kunnen sommige chronische situaties worden omgekeerd.
  • Medical Taping Concept: door middel van taping kan de fascie (bindweefsel) zo ondersteund worden dat pijnklachten aan het bewegingsapparaat afnemen, bewegingsuitslagen worden vergroot en het neurologische systeem zo kan worden beïnvloed dat bijv.  hooikoortsklachten of hoofdpijn kunnen afnemen. 
  • Triggerpoint therapie: manuele techniek waarbij triggerpoints (zenuwknopen) worden behandeld zodat uitstralende pijn kan worden verholpen. Met name langdurige, spiergerelateerde klachten kunnen hier vaak erg van opknappen.
  • Oefentherapie: Beweging is het allerbelangrijkste wat een lichaam nodig heeft. Maar dan wel de juiste beweging op het juiste moment en in de juiste mate. Het is belangrijk om de bewegingen af te stemmen op de mogelijkheden van de zorgvrager, zodat deze niet overvraagd wordt. Hierdoor kunnen blessures verergeren en het helingsproces worden geblokkeerd. 
  • Laboratoriumonderzoek kan een diagnose duidelijker maken, waardoor de behandeling nog gerichter kan plaatsvinden. Verschillende onderzoeken kunnen via de praktijk worden aangevraagd zonder tussenkomst van uw huisarts.
  • Ondersteuning met supplementen:  Via de praktijk is het mogelijk om supplementen met praktijkkorting aan te schaffen. Deze supplementen komen van verschillende leveranciers die eersteklas producten maken vanuit eigen research faciliteiten. De producten zijn van zeer goede kwaliteit en betreffen vaak de hoge doseringen die orthomoleculair worden ingezet.
Opbellen
E-mail