Voor een lichaam in balans

Voor een lichaam in balans

Tarieven en vergoedingen

Voor elke cliënt zal een individueel behandelplan worden opgesteld met daarbij een kostenoverzicht voor het gehele initiële behandeltraject. Zo krijgt u direct overzichtelijk met welke kosten u rekening moet houden. Aan het eind van dit traject zal een evaluatie moment plaatsvinden waarbij zal worden gekeken welke puntjes er nog op de i moeten worden gezet en op welke wijze de behandeling wordt voortgezet. 

Vergoedingen

Sanavit is lid van de Stichting Belangen Associatie Therapeut en Consument (BATC). Deze stichting heeft als doel eenheid te creëren en kwaliteit te verhogen binnen de natuurgerichte zorg. Hierdoor worden de Bowen behandelingen die Sanavit aanbiedt gedeeltelijk vergoed door een groot aantal zorgverzekeraars. U dient hiervoor wel aanvullend verzekerd te zijn.

U heeft geen doorverwijzing nodig van uw huisarts voor een therapeutische behandeling of consult. De behandelingen vallen onder natuurgeneeswijzen binnen het aanvullende verzekeringspakket. U hoeft de behandelingen dus NIET uit uw eigen bijdrage te betalen. Om teleurstelling te voorkomen, wordt u geadviseerd om contact op te nemen met uw zorgverzekeraar en te informeren naar de vergoedingen die voor u gelden.

Een aantal van de 27 zorgverzekeraars die de Bowen behandelingen vergoeden zijn:

  • FBTO
  • Menzis
  • CZ
  • OHRA
  • Interpolis

Een BATC therapeute beschikt over een diversiteit aan methodieken om u te kunnen helpen met uw gezondheid. De therapeut benadert uw situatie vanuit een holistisch uitgangspunt, wat betekend dat er, afhankelijk van uw situatie, verschillende methodes kunnen worden gehanteerd om u te helpen. Daarnaast stelt de therapeut een behandelplan met u op alvorens hij of zij met uw behandeling of consult start zodat het voor u direct helder is wat u kunt verwachten en wat het beoogde resultaat is. Met een BATC therapeut heeft u de zekerheid van een kwalitatieve, natuurgerichte vorm van zorg.

 

Opbellen
E-mail